ontdek Dacia

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Group Pashuysen stelt de website www.renault.pashuysen.be ter beschikking van zijn gebruikers voor hun persoonlijke informatie. Het gebruik van de website is onderworpen aan de naleving van de geldende Algemene Voorwaarden die hieronder worden vermeld, alsook aan de naleving van alle toepasselijke regelgevingen. Door je bezoek aan en gebruik van deze website verklaar je je zonder voorbehoud akkoord met de Algemene Voorwaarden, die voorrang hebben op elk ander akkoord dat je mogelijk hebt met Pashuysen. De site verkoopt geen auto’s, maar het zijn erkende dealers van het merk Renault Group die eigenaar zijn van het voertuig en het mogen verkopen.

Identificatie van de importeur/adverteerder:

Group Pashuysen

Gaston Geenslaan 10-12

3200 Aarschot

Tel: 016 56 70 84

Maatschappelijke zetel:

Gaston Geenslaan 10-12

3200 Aarschot

Btw: BE 0416.578.970

Publicatiedirecteur: Davy Gijsemans

Deze website is uitgegeven door: Group Pashuysen

Klantendienst:

Tel : 016 56 70 84

 

Auteursrechten en/of rechten op tekeningen en modellen

Deze website vormt een werk waarvan Pashuysen de auteur is in de zin van de Belgische wet van 30 juni 2004 met betrekking tot het auteursrecht en de naburige rechten. Het ontwerp en de ontwikkeling van de genoemde website zijn gemaakt door het bedrijf Automotive Marketing Innovators. De foto’s, teksten, slogans, tekeningen, beelden, animaties met of zonder geluid en alle werken die in de website zijn geïntegreerd, zijn eigendom van Pashuysen of van derden die aan Pashuysen toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken. De voertuigmodellen die op de website worden voorgesteld, zijn beschermd door de wet van 30 juni 2004 met betrekking tot het auteursrecht en de naburige rechten. Reproducties, op papier of op informaticadragers, van de website en de werken en voertuigmodellen die erin worden voorgesteld, zijn toegestaan op voorwaarde dat ze strikt zijn voorbehouden voor persoonlijk gebruik met uitsluiting van elk gebruik voor publicitaire en/of commerciële en/of informatiedoeleinden en dat ze overeenkomstig de wet van 30 juni 2004 met betrekking tot het auteursrecht en de naburige rechten zijn. Behoudens de bovenvermelde bepalingen is elke reproductie, weergave, elk gebruik of elke wijziging, met welk procedé en op welke drager ook, van het geheel of een gedeelte van de website, van het geheel of een gedeelte van de verschillende werken en voertuigmodellen waaruit hij bestaat, zonder de voorafgaande toestemming van Pashuysen, strikt verboden en vormt deze een inbreuk die bestraft wordt met een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 150.000 euro. De benaming DACIA, het logo van DACIA, de naam van de voertuigen van het DACIA-gamma en van de geassocieerde producten en diensten zijn door RENAULT S.A.S. en DACIA gedeponeerde merken. De benaming RENAULT, het logo (ruit) van RENAULT, de naam van de voertuigen van het RENAULT-gamma en van de geassocieerde producten en diensten zijn door RENAULT S.A.S. gedeponeerde merken. Er worden ook andere merken genoemd; ze worden in principe aangegeven met een hoofdletter. Ze worden door Pashuysen en DACIA gebruikt met de toestemming van hun eigenaar, of als eenvoudige aanduiding van de producten en diensten die door Pashuysen worden voorgesteld. De reproductie, namaak, het gebruik of het aanbrengen van deze merken zonder voorafgaande toestemming van RENAULT of hun respectieve eigenaar, vormt een inbreuk die wordt bestraft met een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 150 000 euro.

 

Informatie over de producten en diensten

Deze website vormt een werk waarvan Pashuysen de auteur is in de zin van de Belgische wet van 30 juni 2004 met betrekking tot het auteursrecht en de naburige rechten. Het ontwerp en de ontwikkeling van de genoemde website zijn gemaakt door het bedrijf Automotive Marketing Innovators. De foto’s, teksten, slogans, tekeningen, beelden, animaties met of zonder geluid en alle werken die in de website zijn geïntegreerd, zijn eigendom van Pashuysen of van derden die aan Pashuysen toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken. De voertuigmodellen die op de website worden voorgesteld, zijn beschermd door de auteursrechten en de wet van 30 juni 2004 met betrekking tot het auteursrecht en de naburige rechten. Deze schermen vormen een algemene presentatie van het gamma producten en diensten van RENAULT dat in België wordt verdeeld. Pashuysen behoudt zich het recht voor de informatie op deze website, meer bepaald de technische kenmerken en de uitrusting van de voorgestelde modellen, op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, rekening houdend met het interactieve karakter van de website, zonder dat Pashuysen, de leden van het RENAULT-netwerk of medewerkers hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het RENAULT-netwerk staat ook tot je beschikking voor alle informatie, meer bepaald over de tarieven, de beschikbaarheid van de voorgestelde modellen en hun recentste evoluties. Nieuwe voertuigen: De kenmerken van de nieuwe voertuigen die op de site www.pashuysen.be worden voorgesteld, zijn de kenmerken op het ogenblik van de publicatie van de website of van de updates van de verschillende pagina’s van de website.

Persoons- en andere gegevens

Je kunt deze website bezoeken zonder je identiteit openbaar te maken of informatie over jezelf te geven. De gegevens met een persoonlijk karakter die via deze website worden verzameld, zijn bedoeld voor het klantenbeheer en direct marketing van de producten «van »de «merken ‘»Renault’ en ‘Dacia’ ingevoerd door Pashuysen met maatschappelijke zetel te Gaston Geenslaan 10-12, 3200 Aarschot . De gegevens kunnen worden meegedeeld aan partners en aan het netwerk dat contractueel met Pashuysen verbonden is. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonsgegevens. Hij kan zich ook verzetten tegen de verwerking van deze gegevens met het oog op direct marketing, en dit op eenvoudig en gratis verzoek via het adres contact@pashuysen.be

Gegevens zonder persoonlijk karakter

Wij gebruiken de niet-persoonsgebonden gegevens die je ons doorgeeft en die betrekking hebben op je voorkeuren, je interesses en je passies, om je producten en services op maat aan te bieden.
Bepaalde informatie kan automatisch worden verzameld, maar kan dan in geen geval aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. Deze informatie heeft betrekking op het type van internetbrowser dat je gebruikt, het besturingssysteem van je computer en de domeinnaam vanwaar je naar onze website bent gesurft.

Cookies

Lees hier ons cookiebeleid

Hyperlinks

Om een hyperlink naar de site www.renault.be aan te brengen, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pashuysen vereist. Als je een hyperlink naar onze site wilt publiceren, dien je dus eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de website.

Disclaimer

De gebruiker bezoekt de website op eigen risico. Pashuysen kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, en meer bepaald materiële schade, verlies van gegevens of programma’s, financiële schade, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website of van alle websites die hieraan zijn verbonden. De inhoud van de website wordt voorgesteld zonder enige garantie, van welke aard ook. De informatie over de modellen en hun kenmerken hoort bij een definitie op het ogenblik van de publicatie of update van de verschillende pagina’s van de website. Ze wordt slechts ter informatie gegeven en mag niet worden beschouwd als een contractueel aanbod van producten of diensten van Pashuysen. Fouten of vergissingen zijn mogelijk. De toegang tot de producten en diensten op de website kan worden beperkt. Je moet dus zeker zijn dat de wet van het land van waar je een verbinding maakt, je toestaat om onze website te bezoeken.

Toepasselijk recht
Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschillen zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

Bijwerking van de algemene voorwaarden

Pashuysen behoudt zich het recht voor de toegang tot de website en de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen en bij te werken. Deze wijzigingen en updates worden aan de gebruiker opgelegd en hij dient bijgevolg deze rubriek regelmatig te bezoeken om de geldende Algemene Voorwaarden te raadplegen.